Yasak (restriction)

On a banned day in epidemic days in Istanbul (İstanbul'da salgın zamanlarında bir yasaklı gün.. )

Fotografo:
da-da
Caricato:
2020-07-29
Tags:
building epidemic istanbul restriction washing yasak
Fotocamera:
Canon 250D
Obiettivo:
Canon 18-55mm
Cittá:
Istanbul, Turkey
Paese:
Turkey
Altre foto di da-da