mariaratfingers

mariaratfingers

film as resistance
to the age of immediacy.

285 909

I miei Album