Fotocamera: Beier Beirette (early model) // Beier Beirette VSN